Hof van Schoten  Werken  Vacature JOBSTUDENTEN VERPLEEGKUNDE

VACATURE
JOBSTUDENTEN VERPLEEGKUNDE

Doel

Het bieden van integrale zorg aan bewoners, teneinde hun gezondheid en welzijn te behouden, te verbeteren of te herstellen en hun autonomie te bevorderen.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Uitvoeren van verzorgende en logistieke taken,
 • Uitvoeren van huishoudelijke taken,
 • Bijdragen aan de psychosociale ondersteuning van de bewoners, hun familie en andere naasten,
 • Creëren van een aangename leefomgeving voor de bewoner,
 • Uitvoeren van administratieve taken.

 

Waaraan moet je voldoen?

 • Studeren over het wettelijk diploma Zorgkundige,
 • In shiften werken en in het weekend en op feestdagen werken is geen probleem,
 • Je handelt met verstand en gevoel,
 • Correctheid en betrouwbaarheid zitten in je DNA,
 • Je doet alles met de glimlach, bent enthousiast, professioneel en integer,
 • Je werkt graag en nauw samen met collega’s in een multidisciplinair team,
 • Je hebt een hart voor ouderen,
 • Je kan omgaan met feedback,
 • Communicatief vaardig zijn;
  • luistervaardigheden bezitten,
  • gesprekken voeren met bewoners, familieleden, naasten, collega’s,
 • Verantwoordelijkheidszin hebben;
  • deelnemen aan het teamoverleg en inlichtingen verschaffen over de gezondheidstoestand van de bewoners,
  • problemen melden en voorstellen tot oplossing of verbetering suggereren aan leidinggevenden en collega’s,
  • de rechtstreeks leidinggevende contacteren bij praktische problemen,
 • Discreet zijn; omzichtig omgaan met vertrouwelijke informatie.

 

Wat mag je van ons verwachten?

 • Je komt terecht in een familiale, kleinschalige, private zorgvoorziening;
  • er zijn korte communicatiekanalen, er wordt snel beslist,
  • het gaat om een privaat initiatief, erkend door de betrokken overheden,
 • Je komt terecht in een kwalitatieve zorgvoorziening waar de focus wordt gelegd op wonen, welzijn, zorg en service;
  • wij gaan voor een huiselijke woon- en werkomgeving,
  • wij gaan voor aandacht voor welzijn voor bewoners en medewerkers en zorgen door onze wensenlijst voor een optimalisatie van de privé/werkbalans,
  • wij gaan voor kwalitatieve zorg en doen dit door een betere (en grotere) personeelsomkadering ten opzichte van het gemiddelde van de sector en dus onze collega’s,
 • Een correct jobstudentencontract;
  • verloont volgens de loonschaal van logistiek assistent op een verpleegafdeling,
  • wij volgen alle bijkomende sectorale afspraken zoals bijvoorbeeld inzake vergoeding voor het woon-werkverkeer of premies voor onregelmatige prestaties,
  • een interessante fietsvergoeding voor wie met de fiets komt werken,
  • goedkope warme en koude maaltijden voor personeel,
 • Feedback en groeimogelijkheden;
  • je rechtstreeks leidinggevende heet je welkom, zorgt voor je opvang en begeleidt je,
 • Dankbaarheid van de bovenste plank.

SOLLICITEER ONLINE

Gelieve onderstaand formulier zo volledig en specifiek mogelijk in te vullen. Na ontvangst, nemen we zo snel mogelijk contact met u op.
  Fiets
  Bromfiets/moto
  Auto
  Openbaar vervoer


* = verplicht in te vullen