Hof van Schoten  Werken  Vacature KINESITHERAPEUT(E)

VACATURE
KINESITHERAPEUT(E)

Doel

Het bieden van integrale zorg aan bewoners, teneinde hun gezondheid en welzijn te behouden, te verbeteren of te herstellen en hun autonomie te bevorderen.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Uitvoeren van kinesitherapeutische taken,
 • Bijdragen aan de psychosociale ondersteuning van de bewoners, hun familie en andere naasten,
 • Creëren van een aangename leefomgeving voor de bewoner,
 • Uitvoeren van administratieve taken.

 

Waaraan moet je voldoen?

 • Beschikken over het wettelijk diploma Kinesitherapie.
 • Je handelt met verstand en gevoel,
 • Correctheid en betrouwbaarheid zitten in je DNA,
 • Je doet alles met de glimlach, bent enthousiast, professioneel en integer,
 • Je werkt graag en nauw samen met collega’s in een multidisciplinair team,
 • Je hebt een hart voor ouderen,
 • Bij voorkeur ben je al enige tijd werkzaam in de zorgsector en heb je dus al ervaring,
 • Je kan omgaan met feedback,
 • Communicatief vaardig zijn;
  • luistervaardigheden bezitten,
  • gesprekken voeren met bewoners, familieleden, naasten, collega’s,
 • Verantwoordelijkheidszin hebben;
  • deelnemen aan het teamoverleg en inlichtingen verschaffen over de gezondheidstoestand van de bewoners,
  • problemen melden en voorstellen tot oplossing of verbetering suggereren aan leidinggevenden en collega’s,
  • de rechtstreeks leidinggevende contacteren bij praktische problemen,
  • je volgt voldoende bijscholingen om bij te blijven,
 • Discreet zijn; omzichtig omgaan met vertrouwelijke informatie.

 

Wat mag je van ons verwachten?

 • Je komt terecht in een huiselijke, kleinschalige, private zorgvoorziening;
  • er zijn korte communicatiekanalen, er wordt snel beslist,
  • het gaat om een privaat initiatief, erkend door de betrokken overheden,
 • Je komt terecht in een kwalitatieve zorgvoorziening waar de focus wordt gelegd op wonen, welzijn, zorg en service;
  • wij gaan voor een huiselijke woon- en werkomgeving,
  • wij gaan voor aandacht voor welzijn voor bewoners en medewerkers en zorgen door onze wensenlijst voor een optimalisatie van de privé/werkbalans,
  • wij gaan voor kwalitatieve zorg en doen dit door een betere (en grotere) personeelsomkadering ten opzichte van het gemiddelde van de sector en dus onze collega’s,
  • wij gaan voor een servicegerichte organisatie en zorgen dus voor continue vormings- en bijscholingsmogelijkheden voor al onze medewerkers,
 • Een correcte arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
  • wij volgen de sectorale barema’s en nemen alle relevante anciënniteit over,
  • wij volgen alle bijkomende sectorale afspraken zoals bijvoorbeeld inzake vergoeding voor het woon-werkverkeer,
 • Feedback en groeimogelijkheden;
  • je rechtstreeks leidinggevende heet je welkom, zorgt voor je opvang en begeleidt je,
  • je krijgt van je rechtstreeks leidinggevende een evaluatiegesprek met feedback en leerelementen binnen de drie maanden en binnen de zes maanden na je indiensttreding,
  • je krijgt een jaarlijks functioneringsgesprek met je leidinggevende waarbij jullie samen het functioneren van jezelf, de leidinggevende, de afdeling en de voorziening bespreken en bepaalde zaken om dat functioneren te verbeteren, kunnen signaleren,
 • Dankbaarheid van de bovenste plank.

SOLLICITEER ONLINE

Gelieve onderstaand formulier zo volledig en specifiek mogelijk in te vullen. Na ontvangst, nemen we zo snel mogelijk contact met u op.
  Fiets
  Bromfiets/moto
  Auto
  Openbaar vervoer


* = verplicht in te vullen