Hof van Schoten  Werken  Vacature MEDEWERKER KEUKEN - DEELTIJDS

VACATURE
MEDEWERKER KEUKEN - DEELTIJDS

Doel

Helpen bij de bereiding van de maaltijden volgens de recepten en binnen de geldende voorschriften, teneinde een evenwichtige voeding te kunnen aanbieden; het opdienen en afruimen van de maaltijden, het onderhouden en reinigen van het gebruikte materiaal en de lokalen.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 • De ingrediënten samenbrengen met aandacht voor het correct beheer van de maaltijden,
 • De ingrediënten (helpen) voorbereiden,
 • De maaltijden (helpen) bereiden,
 • Het kookproces volgens het recept volgen,
 • Waken over de correcte verdeling van de maaltijden (proportioneren en verdelen, distributiewagens laden, …),
 • Waken over de netheid van de keuken,
 • Temperatuur- en andere controles (bv. frituurvetten, …) volgens de voorschriften van HACCP,
 • Maaltijden, snacks, dranken en versnaperingen verzorgen tijdens de openingsuren van de Brasserie, bij feestelijkheden, …
 • Tafels klaarzetten en dekken,
 • Buffet klaarzetten, aanvullen en opruimen,
 • Bewoners helpen met het maken van hun keuze, de voorbereiding van hun maaltijd en/of bedienen,
 • Afruimen, vuile vaat en afval sorteren volgens de geldende instructies,
 • Drankvoorraad aanvullen,
 • Afwassen,
 • Onderhouden van de keuken (afstoffen, poetsen, desinfecteren, schoonmaken van de vloer, …),
 • Ledigen van vuilnisbakken, sorteren van afval en wegbrengen ervan naar de containers,
 • Klaarzetten, voorbereiden, opruimen van werkmiddelen om een efficiënte werking en onderhoud mogelijk te maken,
 • Aanvullen van voorraden en signaleren van tekorten van voorraden,
 • Uitvoeren van administratieve taken.

 

Waaraan moet je voldoen?

 • Kunnen werken met de verschillende keukentoestellen,
 • Kent de regels en procedures inzake hygiëne, orde en netheid, en in het bijzonder het naleven van de HACCP-normen,
 • De gebruikte recepten kennen,
 • In shiften werken en in het weekend en op feestdagen werken is geen probleem,
 • Je handelt met verstand en gevoel,
 • Correctheid en betrouwbaarheid zitten in je DNA,
 • Je doet alles met de glimlach, bent enthousiast, professioneel en integer,
 • Je werkt graag en nauw samen met collega’s in een multidisciplinair team,
 • Je hebt een hart voor ouderen,
 • Bij voorkeur ben je al enige tijd werkzaam in de zorgsector en heb je dus al ervaring, eventueel in een andere functie,
 • Je kan omgaan met feedback,
 • Communicatief vaardig zijn;
  • luistervaardigheden bezitten,
  • gesprekken voeren met bewoners, familieleden, naasten, collega’s,
 • Verantwoordelijkheidszin hebben;
  • deelnemen aan het teamoverleg en inlichtingen verschaffen over de algemene  toestand van de bewoners,
  • problemen melden en voorstellen tot oplossing of verbetering suggereren aan leidinggevenden en collega’s,
  • de rechtstreeks leidinggevende contacteren bij praktische problemen,
  • je volgt voldoende bijscholingen om bij te blijven,
 • Discreet zijn; omzichtig omgaan met vertrouwelijke informatie.

 

Wat mag je van ons verwachten?

 • Je komt terecht in een familiale, kleinschalige, onafhankelijke, private zorgvoorziening;
  • er zijn korte communicatiekanalen, er wordt snel beslist,
 • Je komt terecht in een kwalitatieve zorgvoorziening waar de focus wordt gelegd op wonen, welzijn, zorg en service;
  • wij gaan voor een huiselijke woon- en werkomgeving,
  • wij gaan voor aandacht voor welzijn voor bewoners en medewerkers en zorgen door onze wensenlijst voor een optimalisatie van de privé/werkbalans,
  • wij gaan voor kwalitatieve zorg en doen dit door een betere (en grotere) personeelsomkadering ten opzichte van het gemiddelde van de sector en dus onze collega’s,
  • wij gaan voor een servicegerichte organisatie en zorgen dus voor continue vormings- en bijscholingsmogelijkheden voor al onze medewerkers,
 • Een correcte arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
  • wij gaan voor stabiliteit en werken  met contracten van onbepaalde duur, niet met tijdelijke contracten en ook niet met vervangingscontracten,
  • wij volgen de sectorale barema’s en nemen alle relevante anciënniteit over,
  • wij volgen alle bijkomende sectorale afspraken zoals bijvoorbeeld inzake vergoeding voor het woon-werkverkeer of premies voor onregelmatige prestaties,
 • Feedback en groeimogelijkheden;
  • je rechtstreeks leidinggevende heet je welkom, zorgt voor je opvang en begeleidt je,
  • je krijgt van je rechtstreeks leidinggevende een evaluatiegesprek met feedback en leerelementen binnen de drie maanden en binnen de zes maanden na je indiensttreding,
  • je krijgt een jaarlijks functioneringsgesprek met je leidinggevende waarbij jullie samen het functioneren van jezelf, de leidinggevende, de afdeling en de voorziening bespreken en bepaalde zaken om dat functioneren te verbeteren, kunnen signaleren,
 • Dankbaarheid van de bovenste plank.

SOLLICITEER ONLINE

Gelieve onderstaand formulier zo volledig en specifiek mogelijk in te vullen. Na ontvangst, nemen we zo snel mogelijk contact met u op.
  Fiets
  Bromfiets/moto
  Auto
  Openbaar vervoer


* = verplicht in te vullen