Hof van Schoten  Werken  Vacature MEDEWERKER SCHOONMAAK - DEELTIJDS

VACATURE
MEDEWERKER SCHOONMAAK - DEELTIJDS

Doel

Het schoonmaken van de lokalen van de voorziening teneinde er de hygiëne, orde en netheid te waarborgen.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Onderhouden van kamers (afstoffen, poetsen, desinfecteren van sanitair, schoonmaken van de vloer, …),
 • Onderhouden van gangen en gemeenschappelijke plaatsen,
 • Onderhouden van bureaus, vergaderzalen, verpleegposten,
 • Onderhoud van diverse lokalen van de voorziening,
 • Ledigen van vuilnisbakken, sorteren van afval en wegbrengen ervan naar de containers,
 • Uitvoeren van groot periodiek onderhoud van kamers en andere lokalen,
 • Klaarzetten, voorbereiden, opruimen van werkmiddelen om een efficiënt onderhoud mogelijk te maken,
 • Aanvullen van voorraden en signaleren van tekorten van voorraden,
 • Uitvoeren van administratieve taken.

 

Waaraan moet je voldoen?

 • Kunnen werken met de verschillende schoonmaakmiddelen, -materialen en –machines,
 • Kent de regels en procedures inzake hygiëne, orde en netheid,
 • In shiften werken en in het weekend en op feestdagen werken is geen probleem,
 • Je handelt met verstand en gevoel,
 • Correctheid en betrouwbaarheid zitten in je DNA,
 • Je doet alles met de glimlach, bent enthousiast, professioneel en integer,
 • Je werkt graag en nauw samen met collega’s in een multidisciplinair team,
 • Je hebt een hart voor ouderen,
 • Bij voorkeur ben je al enige tijd werkzaam in de zorgsector en heb je dus al ervaring, eventueel in een andere functie,
 • Je kan omgaan met feedback,
 • Communicatief vaardig zijn;
  • luistervaardigheden bezitten,
  • gesprekken voeren met bewoners, familieleden, naasten, collega’s,
 • Verantwoordelijkheidszin hebben;
  • deelnemen aan het teamoverleg en inlichtingen verschaffen over de algemene  toestand van de bewoners,
  • problemen melden en voorstellen tot oplossing of verbetering suggereren aan leidinggevenden en collega’s,
  • de rechtstreeks leidinggevende contacteren bij praktische problemen,
  • je volgt voldoende bijscholingen om bij te blijven,
 • Discreet zijn; omzichtig omgaan met vertrouwelijke informatie.

 

Wat mag je van ons verwachten?

 • Je komt terecht in een familiale, kleinschalige, onafhankelijke, private zorgvoorziening;
  • de uitbating is in handen van een echtpaar met ervaring in de zorg (verpleegkundige en ergotherapeute),
  • er zijn korte communicatiekanalen, er wordt snel beslist,
  • de voorziening maakt geen deel uit van een grotere groepering en werkt volledig autonoom,
  • het gaat om een privaat initiatief, erkend door de betrokken overheden,
 • Je komt terecht in een kwalitatieve zorgvoorziening waar de focus wordt gelegd op wonen, welzijn, zorg en service;
  • wij gaan voor een huiselijke woon- en werkomgeving,
  • wij gaan voor aandacht voor welzijn voor bewoners en medewerkers en zorgen door onze wensenlijst voor een optimalisatie van de privé/werkbalans,
  • wij gaan voor kwalitatieve zorg en doen dit door een betere (en grotere) personeelsomkadering ten opzichte van het gemiddelde van de sector en dus onze collega’s,
  • wij gaan voor een servicegerichte organisatie en zorgen dus voor continue vormings- en bijscholingsmogelijkheden voor al onze medewerkers,
 • Een correcte arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
  • wij gaan voor stabiliteit en werken  met contracten van onbepaalde duur, niet met tijdelijke contracten en ook niet met vervangingscontracten,
  • wij volgen de sectorale barema’s en nemen alle relevante anciënniteit over,
  • wij volgen alle bijkomende sectorale afspraken zoals bijvoorbeeld inzake vergoeding voor het woon-werkverkeer of premies voor onregelmatige prestaties,
 • Feedback en groeimogelijkheden;
  • je rechtstreeks leidinggevende heet je welkom, zorgt voor je opvang en begeleidt je,
  • je krijgt van je rechtstreeks leidinggevende een evaluatiegesprek met feedback en leerelementen binnen de drie maanden en binnen de zes maanden na je indiensttreding,
  • je krijgt een jaarlijks functioneringsgesprek met je leidinggevende waarbij jullie samen het functioneren van jezelf, de leidinggevende, de afdeling en de voorziening bespreken en bepaalde zaken om dat functioneren te verbeteren, kunnen signaleren,
 • Dankbaarheid van de bovenste plank.

SOLLICITEER ONLINE

Gelieve onderstaand formulier zo volledig en specifiek mogelijk in te vullen. Na ontvangst, nemen we zo snel mogelijk contact met u op.
  Fiets
  Bromfiets/moto
  Auto
  Openbaar vervoer


* = verplicht in te vullen