Hof van Schoten  Werken  Vacature VERPLEEGKUNDIGE - VOLTIJDS/DEELTIJDS (UREN BESPREEKBAAR)

VACATURE
VERPLEEGKUNDIGE - VOLTIJDS/DEELTIJDS (UREN BESPREEKBAAR)

Doel

Het bieden van integrale zorg aan bewoners, teneinde hun  gezondheid en welzijn te behouden, te verbeteren of te herstellen en hun autonomie te bevorderen.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Uitvoeren van verpleegkundige taken,
 • Eventueel delegeren, binnen de wettelijke bepalingen, van verpleegkundige handelingen aan de zorgkundigen,
 • Uitvoeren van verzorgende taken,
 • Uitvoeren van huishoudelijke taken,
 • Informeren en psychosociaal ondersteunen van de bewoners, hun familie en andere naasten,
 • Creëren van een aangename leefomgeving voor de bewoner,
 • Uitvoeren van administratieve taken.

 

Waaraan moet je voldoen?

 • Beschikken over het wettelijk diploma Verpleegkunde of Ziekenhuisassistent met geldig visum van de FOD Volksgezondheid (of dit aangevraagd hebben),
 • In shiften werken en in het weekend en op feestdagen werken is geen probleem,
 • Je handelt met verstand en gevoel,
 • Correctheid en betrouwbaarheid zitten in je DNA,
 • Je doet alles met de glimlach, bent enthousiast, professioneel en integer,
 • Je werkt graag en nauw samen met collega’s in een multidisciplinair team,
 • Je hebt een hart voor ouderen,
 • Bij voorkeur ben je al enige tijd werkzaam in de zorgsector en heb je dus al ervaring, eventueel in een andere functie,
 • Je kan omgaan met feedback,
 • Communicatief vaardig zijn;
  • luistervaardigheden bezitten,
  • gesprekken voeren met bewoners, familieleden, naasten, collega’s,
 • Verantwoordelijkheidszin hebben;
  • deelnemen aan het teamoverleg en inlichtingen verschaffen over de gezondheidstoestand van de bewoners,
  • problemen melden en voorstellen tot oplossing of verbetering suggereren aan leidinggevenden en collega’s,
  • de rechtstreeks leidinggevende contacteren bij praktische problemen,
  • je volgt voldoende bijscholingen om bij te blijven,
 • Discreet zijn; omzichtig omgaan met vertrouwelijke informatie.

 

Wat mag je van ons verwachten?

 • Een correcte arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
  • wij gaan voor stabiliteit en werken  met contracten van onbepaalde duur, niet met tijdelijke contracten en ook niet met vervangingscontracten,
  • wij volgen de sectorale barema’s en nemen alle relevante anciënniteit over,
  • extralegaal voordeel met maaltijdcheques van 5,2 euro per gewerkte 7,6 uren,
  • wij volgen alle bijkomende sectorale afspraken zoals bijvoorbeeld inzake vergoeding voor het woon-werkverkeer of premies voor onregelmatige prestaties,
  • een interessante fietsvergoeding voor wie met de fiets komt werken,
  • goedkope warme en koude maaltijden voor personeel,
 • Je komt terecht in een familiale, kleinschalige, private zorgvoorziening;
  • er zijn korte communicatiekanalen, er wordt snel beslist,
  • het gaat om een privaat initiatief, erkend door de betrokken overheden,
 • Je komt terecht in een kwalitatieve zorgvoorziening waar de focus wordt gelegd op wonen, welzijn, zorg en service;
  • wij gaan voor een huiselijke woon- en werkomgeving,
  • wij gaan voor aandacht voor welzijn voor bewoners en medewerkers en zorgen door onze wensenlijst voor een optimalisatie van de privé/werkbalans,
  • wij gaan voor kwalitatieve zorg en doen dit door een betere (en grotere) personeelsomkadering ten opzichte van het gemiddelde van de sector en dus onze collega’s,
  • wij gaan voor een servicegerichte organisatie en zorgen dus voor continue vormings- en bijscholingsmogelijkheden voor al onze medewerkers,
 • Feedback en groeimogelijkheden;
  • je rechtstreeks leidinggevende heet je welkom, zorgt voor je opvang en begeleidt je,
  • je krijgt van je rechtstreeks leidinggevende een coachingsgesprek met feedback en leerelementen binnen de drie maanden en binnen de zes maanden na je indiensttreding,
  • je krijgt een jaarlijks functioneringsgesprek met je leidinggevende waarbij jullie samen het functioneren van jezelf, de leidinggevende, de afdeling en de voorziening bespreken en bepaalde zaken om dat functioneren te verbeteren, kunnen signaleren,
 • Dankbaarheid van de bovenste plank.

SOLLICITEER ONLINE

Gelieve onderstaand formulier zo volledig en specifiek mogelijk in te vullen. Na ontvangst, nemen we zo snel mogelijk contact met u op.
  Fiets
  Bromfiets/moto
  Auto
  Openbaar vervoer


* = verplicht in te vullen